ss 기모 보더후디 -따뜻 -얼리버드 10% sale-11/30일까지
₩ 59,000
 
 
 
ss 셀린 골지 가디건 5컬러
₩ 75,000
 
 
 
ss 아크네 코튼탑- 오너추천, 필수아이템-
₩ 29,000
 
 
 
ss 코튼 테디탑 -베이직루즈핏- 품절임박 (품절)
₩ 39,000
 
 
 
 
ss 마가렛 보더 스??셔츠 -sale- 품절임박
₩ 38,000(기본가)
 
 
 
ss 런던 체크 셔츠 - 클래식, 시크 믹스무드-
₩ 94,000
 
 
 
ss woolen 트위스트 가디건 - 오너추천- 하이퀄리티
₩ 105,000
 
 
 
ss 질샌더 고밀도코튼셔츠
₩ 84,000
 
 
 
 
ss 보스턴90 기모 스웻셔츠
₩ 75,000
 
 
 
ss 코지 체크 셔츠 아우터겸용
₩ 65,000
 
 
 
ss 와플 울 베스트
₩ 59,000