ss 실켓 하프탑 -오너추천- 기본티의 정석 + 네이비 NEW
₩ 29,000
 
 
 
ss 오가닉 터치 가디건 - 썸머-
₩ 33,000
 
 
 
ss 아레나 라운드 코튼탑 - 여유있는 핏-
₩ 29,000
 
 
 
ss 수피마 유넥탑
₩ 29,000
 
 
 
 
ss 리버티 셔츠 from UK - 얼리버드 20%-
₩ 116,000(기본가)
 
 
 
ss 릴랙스 골지 슬리브리스 -오너추천- 7컬러
₩ 26,000
 
 
 
ss 프렌즈 포켓 코튼 셔츠 - 품절임박-
₩ 59,000
 
 
 
ss 탐스 보더 코튼탑 - 프렌치무드 루즈핏-
₩ 29,000
 
 
 
 
ss 더 요크 라운드 코튼탑
₩ 28,000
 
 
 
ss KAI simple tops
₩ 28,000
 
 
 
ss 세인트 보더탑 -5컬러-
₩ 36,000